Rezerviraj

Zgodovina

Sajovčeva vila je eden najznačilnejših primerov secesijske arhitekture na Kočevskem in ena maloštevilnih hiš v mestu, katere lastniki so bili Slovenci. S svojo celostno podobo je tudi ena redkih tako ohranjenih secesijskih arhitektur v Sloveniji sploh. Hiša je bila zgrajena leta 1909 v stilu historičnih vil 19. stoletja.  Njen stavbenik se je pri gradnji zgledoval po neznanem kraljevem lovskem dvorcu na Švedskem. Postavila jo je Uršula Vitoslava Kajfež (1883–1972), sestra znanega slovenskega podjetnika Antona Kajfeža iz Novih Sel. Njen prvi mož, veleposestnik Ludvik Nosan iz Gotenice, je umrl za jetiko že takoj na začetku prve svetovne vojne.

Septembra 1915 se je bogata vdova v drugo poročila z odvetnikom dr. Ivanom Sajovicem (1884–1954), kasnejšim županom mestne občine Kočevje (1924–1927). Po smrti Uršule Sajovic je v njej stanovala njena hči Zlata Nosan (1906–1995) iz prvega zakona, ki je sobe na podstrešju oddajala v najem.

Prvotno razmerje med arhitekturno in hortikulturno predhišno vrtno zasnovo je bilo s pozidavo sosednjih zemljišč po letu 1945 bistveno okrnjeno. Zunanjo avtentičnost vile z izvirno ograjo dopolnjuje ohranjeno secesijsko stavbno pohištvo in večji del sočasne notranje opreme. Slednjo je leta 1999 odkupil Pokrajinski muzej Kočevje.

Vilo je leta 2003 kupil kočevski podjetnik Janez Artač in jo v skladu s spomeniškovarstvenimi smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, preuredil v gostinski lokal s sobami višje kategorije.

Literatura:
Ivan Kordiš, Katalog secesijskih stavb na Kočevskem. Ivan Kordiš, Jelka Pirkovič, Secesijska arhitektura na Kočevskem (Kočevje, Pokrajinski muzej Kočevje, 2018).